Opdrachten

Waarom

Bureau ITHAKA is erop gericht om oplossingen tot stand te brengen voor complexe ruimtelijke, maatschappelijke en organisatorische problemen.

Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en de kwaliteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Als er aanvullende expertise nodig is, dan zal die in nauw overleg met u ingeschakeld worden. Bij inschakeling van derden staat het belang van uw organisatie voorop: van gedwongen winkelnering of andere commerciële belangen kan geen sprake zijn.
De specialiteit van ITHAKA is het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Het oplossen van conflicten tussen partijen kan hier onderdeel van uitmaken. Communicatie met en participatie door alle betrokkenen vanaf het prilste stadium vragen veel tijd en aandacht, maar leiden uiteindelijk tot inspiratie, creativiteit en oplossingen met een breed draagvlak.

Projectmanager Centrum Elst
Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid van upgrading centrumgebied Elst in nauw overleg met lokale ondernemers, ontwikkelaars en bewoners.
Kwartiermaker Projectbureau Soest
Als kwartiermaker de oprichting van het projectbureau voorbereid met inbegrip van de instrumenten op het gebied van planning, planeconomie en projectadministratie. Na 1 jaar geŽvalueerd en in samenspraak met betrokkenen mogelijkheden voor verbeteringen beschreven.
2011-2012