Opdrachten

Waarom

Bureau ITHAKA is erop gericht om oplossingen tot stand te brengen voor complexe ruimtelijke, maatschappelijke en organisatorische problemen.

Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de kennis en de kwaliteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Als er aanvullende expertise nodig is, dan zal die in nauw overleg met u ingeschakeld worden. Bij inschakeling van derden staat het belang van uw organisatie voorop: van gedwongen winkelnering of andere commerciële belangen kan geen sprake zijn.
De specialiteit van ITHAKA is het bevorderen van samenwerking tussen alle betrokkenen en belanghebbenden. Het oplossen van conflicten tussen partijen kan hier onderdeel van uitmaken. Communicatie met en participatie door alle betrokkenen vanaf het prilste stadium vragen veel tijd en aandacht, maar leiden uiteindelijk tot inspiratie, creativiteit en oplossingen met een breed draagvlak.

Projectmanager Planologie Park Lingezegen
In opdracht van het Openbaar Lichaam Park Lingezegen de bestemmingsplannen, de grondverwervingen en de onteigeningen gecoŲrdineerd. Voorzitter van projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie Gelderland, Arnhem, Nijnmegen, Overbetuwe. Lingewaard, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en DLG.
2011-2013Projectmanager / Supervisor project Nieuwegein-Noord
Supervisie op een proces van samenwerking tussen gemeenten, drie woningbouwverenigingen, projectontwikkelaar, Eneco en Gasunie. Opzetten onderzoek naar mogelijkheden om in overleg met hogere overheden, Eneco en de Gasunie de 150kV hoogspanningslijnen ondergronds te brengen, respectievelijk de hogedruk aardgastransport-leidingen te vervangen. Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid locatie Nieuwegein-Noord.