Opdrachten

De Visie

Organisaties en projecten draaien om mensen. (Leren) luisteren naar elkaar en respect voor elkaars opvattingen zijn daarbij essentieel.

Bureau ITHAKA werkt vanuit de overtuiging dat werkelijk investeren in mensen noodzakelijk is om met elkaar tot succesvolle resultaten te komen. Bureau ITHAKA heeft niet alleen deze overtuiging, maar heeft ook in de praktijk bewezen dat het werkt.

Collegiale raadpleging en intervisie zijn voor bureau ITHAKA essentieel om zelf scherp te blijven en om persoonlijk te kunnen groeien. Om die reden is ITHAKA aangesloten bij Atlantis, Spectrum en Labyrinth, platforms voor gelijkgestemde, zelfstandige interimmanagers.

Projectmanager stadsvernieuwing centrum Nieuw Vennep.
Programma van woningen, winkels, voorzieningen en (ondergronds) parkeren. Begeleiden proces van stadsvernieuwing en voorbereiden stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitaie en samenwerkingsovereenkomsten.
Projectmanager Centrum Elst
Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid van upgrading centrumgebied Elst in nauw overleg met lokale ondernemers, ontwikkelaars en bewoners.