Opdrachten

De Visie

Organisaties en projecten draaien om mensen. (Leren) luisteren naar elkaar en respect voor elkaars opvattingen zijn daarbij essentieel.

Bureau ITHAKA werkt vanuit de overtuiging dat werkelijk investeren in mensen noodzakelijk is om met elkaar tot succesvolle resultaten te komen. Bureau ITHAKA heeft niet alleen deze overtuiging, maar heeft ook in de praktijk bewezen dat het werkt.

Collegiale raadpleging en intervisie zijn voor bureau ITHAKA essentieel om zelf scherp te blijven en om persoonlijk te kunnen groeien. Om die reden is ITHAKA aangesloten bij Atlantis, Spectrum en Labyrinth, platforms voor gelijkgestemde, zelfstandige interimmanagers.

Projectmanager Centrum Elst
Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid van upgrading centrumgebied Elst in nauw overleg met lokale ondernemers, ontwikkelaars en bewoners.
Adviseur / Projectmanager Vastgoed Haarlem
De onderhoudsbehoefte in beeld gebracht voor de periode 2014-20123 met inbegrip van het achterstallig onderhoud in 2013. De (Meerjaren)Begroting voorbereid en scenario's ontwikkeld om de beschikbare budgetten optimaal in te zetten. Samenwerkingsverband met Harko Sterk van Sterk'r-projectmanagement
2013