Opdrachten

De Visie

Organisaties en projecten draaien om mensen. (Leren) luisteren naar elkaar en respect voor elkaars opvattingen zijn daarbij essentieel.

Bureau ITHAKA werkt vanuit de overtuiging dat werkelijk investeren in mensen noodzakelijk is om met elkaar tot succesvolle resultaten te komen. Bureau ITHAKA heeft niet alleen deze overtuiging, maar heeft ook in de praktijk bewezen dat het werkt.

Collegiale raadpleging en intervisie zijn voor bureau ITHAKA essentieel om zelf scherp te blijven en om persoonlijk te kunnen groeien. Om die reden is ITHAKA aangesloten bij Atlantis, Spectrum en Labyrinth, platforms voor gelijkgestemde, zelfstandige interimmanagers.

Projectmanager Planologie Park Lingezegen
In opdracht van het Openbaar Lichaam Park Lingezegen de bestemmingsplannen, de grondverwervingen en de onteigeningen gecoŲrdineerd. Voorzitter van projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van Provincie Gelderland, Arnhem, Nijnmegen, Overbetuwe. Lingewaard, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en DLG.
2011-2013Projectmanager / Supervisor project Nieuwegein-Noord
Supervisie op een proces van samenwerking tussen gemeenten, drie woningbouwverenigingen, projectontwikkelaar, Eneco en Gasunie. Opzetten onderzoek naar mogelijkheden om in overleg met hogere overheden, Eneco en de Gasunie de 150kV hoogspanningslijnen ondergronds te brengen, respectievelijk de hogedruk aardgastransport-leidingen te vervangen. Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid locatie Nieuwegein-Noord.