Opdrachten

De Naam

ITHAKA is de naam van het eiland waar Odysseus in de verre oudheid naar terug wil keren na verre omzwervingen. Na het overwinnen van tal van hindernissen lijkt zijn doel bijna bereikt. Door onverwachte omstandigheden en tegenslagen duurt het echter nog vele jaren voordat Odysseus uiteindelijk zijn missie volbrengt.

Voor bureau ITHAKA betekent dit verhaal, dat we ons in projecten en organisaties vooral moeten richten op de weg die we moeten bewandelen om ons doel te bereiken. We dienen ons hierbij bewust te zijn van het feit dat we tegenslagen kunnen ondervinden. Volharding, moed en inspiratie zullen we nodig hebben om ondanks deze tegenslagen ons einddoel te bereiken.
Zoals Odysseus ondanks alles zijn doel bereikt, zo zal bureau ITHAKA ook uw organisatie helpen om de door u gestelde doelen te bereiken.

Als u meer wilt weten van de avonturen van Odysseus,
kunt u dit onder andere lezen in de eigentijdse,
Nederlandse vertaling van de schrijfster
Imme Dros in het boek Ilias & Odysseus
(ISBN 90 214 6004 I / NUGI 222, Querido 2001)

Adviseur / Projectmanager Vastgoed Haarlem
De onderhoudsbehoefte in beeld gebracht voor de periode 2014-20123 met inbegrip van het achterstallig onderhoud in 2013. De (Meerjaren)Begroting voorbereid en scenario's ontwikkeld om de beschikbare budgetten optimaal in te zetten. Samenwerkingsverband met Harko Sterk van Sterk'r-projectmanagement
2013Projectmanager Park Lingezegen
Vertegenwoordiger van de gemeente Overbetuwe als projectmanager in het samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie, waterschap en verschillende gemeenten bij de voorbereiding en realisatie van een landschapspark van ca. 1500 hectare. Medeverantwoordelijk voor MER-procedure en totstandkoming van Openbaar Lichaam
2008-2011