Opdrachten

De Naam

ITHAKA is de naam van het eiland waar Odysseus in de verre oudheid naar terug wil keren na verre omzwervingen. Na het overwinnen van tal van hindernissen lijkt zijn doel bijna bereikt. Door onverwachte omstandigheden en tegenslagen duurt het echter nog vele jaren voordat Odysseus uiteindelijk zijn missie volbrengt.

Voor bureau ITHAKA betekent dit verhaal, dat we ons in projecten en organisaties vooral moeten richten op de weg die we moeten bewandelen om ons doel te bereiken. We dienen ons hierbij bewust te zijn van het feit dat we tegenslagen kunnen ondervinden. Volharding, moed en inspiratie zullen we nodig hebben om ondanks deze tegenslagen ons einddoel te bereiken.
Zoals Odysseus ondanks alles zijn doel bereikt, zo zal bureau ITHAKA ook uw organisatie helpen om de door u gestelde doelen te bereiken.

Als u meer wilt weten van de avonturen van Odysseus,
kunt u dit onder andere lezen in de eigentijdse,
Nederlandse vertaling van de schrijfster
Imme Dros in het boek Ilias & Odysseus
(ISBN 90 214 6004 I / NUGI 222, Querido 2001)

Projectmanager stadsvernieuwing Venlo-Noord
Opstellen programma voor sloop van woningen en nieuwbouw woningen, winkels en voorzieningen. Begeleiden proces van stadsvernieuwing en voorbereiden stedenbouwkundig plan en woningbouwplannen.
Projectmanager / Supervisor project Nieuwegein-Noord
Supervisie op een proces van samenwerking tussen gemeenten, drie woningbouwverenigingen, projectontwikkelaar, Eneco en Gasunie. Opzetten onderzoek naar mogelijkheden om in overleg met hogere overheden, Eneco en de Gasunie de 150kV hoogspanningslijnen ondergronds te brengen, respectievelijk de hogedruk aardgastransport-leidingen te vervangen. Opstellen ontwikkelingsvisie en uitvoeren onderzoek naar financiŽle haalbaarheid locatie Nieuwegein-Noord.